Vyberte stranu

Open source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu. Open source je filozofia hnutia open source založeného Ericom Raymondom.

Open source softvér (angl. open-source software) je počítačový softvér s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že používatelia musia mať právo voľne ho používať, modifikovať a šíriť, ako aj právo baliť a predávať ako produkt. Tieto podmienky spĺňa softvér uvoľnený pod licenciami GNU General Public License (GPL), public domainGPLBSD a podobne. Využitím open source je možné ušetriť značné finančné prostriedky, napríklad nemecké mesto Mníchov prechodom z platformy MicrosoftTM na Linux a OpenOffice.org ušetrilo 4 milióny eur.

Pod Open Source licenciami je šírený aj software, ktorý denne používame. Napríklad: Mozilla FirefoxLibreOfficeAndroidLinuxMySQLFirebirdPostgreSQLFreeBSDNetBSDOpenBSDOpenOffice.org
GNU GPL licenciám sa venuje aj zaujímavý článok na serveri root.cz.