Naši klienti

 

Mesto Piešťany

Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č.24/2006
Plavecké centrum, zámer 2010

 

summer co. s.r.o. 

webstránka www.summer-co.sk

 

Geoinformatika - spravodajský portál

www.geoinformatika.sk
Návrh, technické spracovanie a administrácia portálu.

 

E-RAN Slovakia, spol. s r. o.

Komplexné centrum pre obnovu bytových domov
www.eran.sk

 

Vidiecky dom Moravany n/V.

vidiecky-dom.ewox.sk

Návrh a spracovanie. Jednoduchá statická stránka.

 

Rodinný detský domov, n.o.

Neštátny Rodinný detský domov n.o.

www.rdd.sk

www.promospravy.sk  

promospravy.sk

Propagačný portál pre PR články, tlačové správy, pozvánky a oznámenia

www.promospravy.sk

Logo  

Voda - Plyn - Kúrenie

Bežný web, postavený na CMS bez relačnej databázy

www.voda-plyn-kurenie.eu