Služby z oblasti Geografických informačných systémov (GIS)

Ponúkame

  • spracovanie vektorových a rastrových dát
  • sken a vektorizácia papierových máp
  • terénne merania pre potreby GIS
  • poradenstvo v oblasti open source riešení
  • tvorba webových GIS portálov